×

Pomoct můžete i vy!

Chcete-li podpořit naši činnost zasláním peněžní částky či poskytnutím daru, kontaktujte nás prosím na email: [email protected] | Budeme rádi za každou podanou ruku ...

Číslo našeho bankovního účtu je: 379 950 093 / 0300

Váš krok správným směrem ...

Jsme tu s vámi už 25 let!

VyKLUBejTe se z nudy!

* nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Váš krok správným směrem ...

Jsme tu s vámi už 25 let!

VyKLUBejTe se z nudy!

* nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

PREV
NEXT

JSME zlínský spolek (dříve občanské sdružení) provozující nízkoprahové kluby a terenní sociální práci pro děti a mládež, psychologickou poradnu a přednáškovou činnost na školách ...

V oblasti sociálních služeb (zejména pro děti a mládež) působíme již více než 25 let

CO VŠE V RÁMCI NAŠICH SLUŽEB NABÍZÍME ?

od založení naší organizace r. 1997 je toho už docela dost :-)

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Bezpečný prostor pro alternativní trávení volného času pro děti a mládež od 9 do 21 let, založený na principu nízkoprahovosti, tedy zcela dobrovolně, zdarma a bez dalších hvězdiček či jiných záludností ...

Terénní práce
s dětmi a mládeží

Ne, opravdu nevyužíváme mladistvé jako levnou pracovní sílu ke zrytí zahrady. Naši terénní pracovníci - Streetworkeři však mohou být nápomocni při uskutečnění pozitivních změn v jejich životě ...

Psychologická poradna

Poskytnutí pomoci a podpory jedincům i celým rodinám, které procházejí náročným životním obdobím, zažívají vztahové a osobnotní potíže a nedokážou je v současné chvíli řešit vlastními silami. Poradenství pěstounům ...

Přednášky na školách

Přednášková činnost zkušeného lektora nabízí nejrůznější témata besed a interaktivních programů, vhodné pro žáky základních a středních škol s možností individuálního přístupu a zkušenostmi se začleněním dětí a mládeže s ADHD ...

VIZE A POSLÁNÍ UNIE KOMPAS

"Unie Kompas se zaměřuje zejména na děti, mládež a lidi v nouzi. Posláním sdružení je pomoc těmto skupinám ve všech oblastech lidského života – duševní, duchovní a tělesné, tedy morální, zdravotní, právní, duchovní i hmotné. Činnost Unie Kompas je založena na křesťanských hodnotách a principech."
"Realizujeme služby sociální prevence dle zákona 108 / 2006 Sb."
"Programy prevence sociálně-patologických jevů pro ZŠ a SŠ."
NAŠI ČINNOST PODPOŘILI:

PŘÍLEŽITOST PRO VÁS - praxe a stáž u nás ...

@ nemusí se přitom jednat jen o stáž při studiu ...
Dveře u nás jsou otevřeny všem ochotným dobrovolníkům ...
Zkus to, třeba potřebujeme právě Tebe :)

NAHORU