×

Pomoct můžete i vy!

Chcete-li podpořit naši činnost zasláním peněžní částky či poskytnutím daru, kontaktujte nás prosím na email: [email protected] | Budeme rádi za každou podanou ruku ...

Číslo našeho bankovního účtu je: 379 950 093 / 0300

Váš krok správným směrem ...

UNIE KOMPAS

VyKLUBejTe se z nudy!

* nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Váš krok správným směrem ...

UNIE KOMPAS

VyKLUBejTe se z nudy!

* nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

PREV
NEXT

JSME zlínské občanské sdružení provozující nízkoprahové kluby a terenní sociální práci pro děti a mládež, psychologickou poradnu a přednáškovou činnost na školách ...

V oblasti sociálních služeb (zejména pro děti a mládež) působíme již více než 20 let

ADHD na talíři

beseda s uznávanou specialistkou na zdravotní prevenci a výživu PharmDr. Margit Slimákovou

Beseda se uskuteční 10. října od 17 hodin v divadle Malá scéna ve Zlíně.

Konference Křižovatky ADHD

různé aspekty této diagnózy

Konference se uskuteční 9. října od 9 hodin v Baťově institutu 14|15 ve Zlíně a je určená pro sociální pracovníky, pedagogy a další odborníky, kteří se ve své práci s touto diagnozou setkávají, ale také pro rodiče dětí s ADHD nebo dospělé, kteří sami tuto diagnozu mají. Konference je bez poplatku, koná se v rámci projektu MAP II. Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II“ je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009039

POZOR - kapacita konference je již zcela naplněna - je možné si přihlásit již jen jako náhradník

Kapela POLETÍME ?

vystoupí v rámci našich říjnových akcí ve Zlíně - tak poleťte s námi :-)

Koncert na podporu dětí s poruchami pozornosti a hyperaktivitou a jejich rodin se uskuteční 11. října v klubu Masters of Rock Café ve Zlíně.

CO VŠE V RÁMCI NAŠICH SLUŽEB NABÍZÍME ?

od založení naší organizace r. 1997 je toho už docela dost :-)

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Bezpečný prostor pro alternativní trávení volného času pro děti a mládež od 9 do 21 let, založený na principu nízkoprahovosti, tedy zcela dobrovolně, zdarma a bez dalších hvězdiček či jiných záludností ...

Terénní práce
s dětmi a mládeží

Ne, opravdu nevyužíváme mladistvé jako levnou pracovní sílu ke zrytí zahrady. Naši terénní pracovníci - Streetworkeři však mohou být nápomocni při uskutečnění pozitivních změn v jejich životě ...

Psychologická poradna

Poskytnutí pomoci a podpory jedincům i celým rodinám, které procházejí náročným životním obdobím, zažívají vztahové a osobnotní potíže a nedokážou je v současné chvíli řešit vlastními silami. Poradenství pěstounům ...

Přednášky na školách

Přednášková činnost zkušeného lektora nabízí nejrůznější témata besed a interaktivních programů, vhodné pro žáky základních a středních škol s možností individuálního přístupu a zkušenostmi se začleněním dětí a mládeže s ADHD ...

VIZE A POSLÁNÍ UNIE KOMPAS

"Unie Kompas se zaměřuje zejména na děti, mládež a lidi v nouzi. Posláním sdružení je pomoc těmto skupinám ve všech oblastech lidského života – duševní, duchovní a tělesné, tedy morální, zdravotní, právní, duchovní i hmotné. Činnost Unie Kompas je založena na křesťanských hodnotách a principech."
"Realizujeme služby sociální prevence dle zákona 108 / 2006 Sb."
"Programy prevence sociálně-patologických jevů pro ZŠ a SŠ."
NAŠI ČINNOST PODPOŘILI

PŘÍLEŽITOST PRO VÁS - praxe a stáž u nás ...

@ nemusí se přitom jednat jen o stáž při studiu ...
Dveře u nás jsou otevřeny všem ochotným dobrovolníkům ...
Zkus to, třeba potřebujeme právě Tebe :)

NAHORU