×

Pomoct můžete i vy!

Chcete-li podpořit naši činnost zasláním peněžní částky či poskytnutí daru, kontaktujte nás prosím na email: dotazy@unko.cz | Budeme rádi za každou podanou ruku ...
Číslo našeho bankovního účtu: 379 950 093 / 0300

Nabídka služeb

Služby terénního programu Klíč jsou poskytovány díky finanční podpoře

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR,

Zlínského kraje

a Statutárního města Zlína - z Fondu mládeže a tělovýchovy.

 

Způsob poskytování služby:

Služba  je poskytována bezplatně, může být poskytována anonymně.

S vámi, kdo máte zájem a potřebu službu využívat, uzavřeme ústní dohodu, která obsahuje pouze ty údaje, které nám chcete sdělit. Součástí této dohody je stanovení cílů a také vytvoření plánu, jak jich dosáhnout (v čem konkrétně a jak můžeš pomocí terénní práce změnit nějakou obtíž ve svém životě).

Služba je poskytována celoročně. Terénní pracovníci jsou v terénu každý pracovní den v odpoledních a podvečerních hodinách, případně dle individuální domluvy. Ve státní svátky a o víkendech není služba poskytována.

AKTUÁLNĚ V TERÉNNÍM PROGRAMU KLÍČ:

Tak jako se probouzí příroda se probouzí i město prostřednictvím různých kulturních akcí a my se snažíme být u toho a s Vámi. Mimo to nás můžete potkat různě po Zlíně, v parcích, v centru, na rampách, na Jižních svazích. Nápadné znamení jsou žonglovací hračky. A kdyby jste potřebovali něco vyřešit v klidu a soukromí, klidně si domluvte schůzku. Aktuální informace o našem pohybu a jiných aktivitách najdete na Facebookových profilech pracovnic.

Kontaktní místa v tomto týdnu (případné změny na FB)

PONDĚLÍ: 16:00 - 18:00 rampy

 ÚTERÝ:  15:00 - 16:00 JS

STŘEDA: 15:00 - 17:00 centrum

ČTVRTEK: 15:00 - 17:00 JS

PÁTEK: 15:00 - 17:00 centrum

Kdy a kde se můžeš obvykle setkat se streetworkery

Pokud se s námi rozumně domluvíš, přijdeme za tebou kam budeš potřebovat.

Kromě workshopů žonglování a kontaktních míst nás můžeš potkat v horním parku na slackline mezi stromy, s kendamou na náměstí Míru nebo jen tak na ulicích ve Zlíně.

Vzdálenosti si někdy zkracujeme na kolech. Najdeš nás i na Obecinách na parkurovém hřišti, na Jižních svazích jak házíme frisbee a aerobee.

Můžeš nás potkat na stezce zdraví a na Lazech u hřiště 3.ZŠ, kde bývají workouty či s námi můžeš na zahradě střílet na terč ze vzduchovky.

Házíme na basketbalové koše, hrajeme a trénujeme fotbal. Někdy doneseme do parku petangue, na podzim chodíme pouštět draky a po setmění děláme fireshow.

Jezdíme na výlety (např. letos jsme byli ve Vizovicích s fireshow a na karnevalu v Březůvkách, který jsme pomáhali organizovat).

V neposlední řadě poskytujeme doučování a poradenství či podporu v těžkých životních situacích. Pomůžeme ti lépe naložit se svým volným časem nebo vybrat si školu.

STAČÍ SE OZVAT NA FACEBOOK NEBO NA TELEFON A DOHODNOUT SE A DOMLUVIT SE :) :)

Lenka Š.: 733 733 024

 email: sobanova@unko.cz

 facebook: Lenka Streetwork Unko

 

              pondělí: nábřeží, rampy Bartoška (16:00 - 18:00)

              úterý: centrum města, Jižní Svahy (15:00 - 17:00)

              středa: centrum města, dle domluvy (FB, tel.)

              čtvrtek: dle domluvy (FB, tel.)

              pátek: dle domluvy (FB, tel.)

   Místa jsou orientační a mění se dle vašich potřeb!

    

Ivet : 734 440 024

email: kaderova@unko.cz

 facebook: Ivet Streetwork Unko

              pondělí: nábřeží, rampy Bartoška (16:00 - 18:00)

              úterý: centrum města, Jižní Svahy (15:00 - 17:00)

              středa: centrum města, dle domluvy (FB, tel.)

              čtvrtek: dle domluvy (FB, tel.)

              pátek: dle domluvy (FB, tel.)

   Místa jsou orientační a mění se dle vašich potřeb!

 V případě nepříznivého počasí je služba zajištěna přes telefon či facebook, kde je možné si sjednat s pracovníkem osobní schůzku.

Co Klíč nabízí ?

 • setkání s pracovníkem, rozhovor: možnost vyslechnout si nabídku služeb a v případě zájmu ji využít, nebo sizapůjčit vybavení pro volný čas (např. žonglérské potřeby, flowerstick, hakis apod.) a popovídat si o věcech, které tě zajímají
 • poradenství, poskytnutí informací, pomoc při jednání s úřady, při vyřizování úředních záležitostí: pokud potřebuješ poradit či prakticky pomoci s řešením problémů s kamarády, s rodiči, sám se sebou, ohledně práce či brigády nebo když se jen potřebuješ vypovídat
 • krizová intervence: když se ocitneš v krizové situaci, pracovník ti ji pomůže zvládnout (případně tě může odkázat nebo doprovodit k dalším odborníkům, kteří ti v této situaci pomohou)
 • pomoc s přípravou do školy: můžeme pomoci s domácím úkolem, s probíranou látkou, ale také s přípravou napísemku, reparát, maturitu apod.
 • organizované programy: máš možnost vymyslet, připravit a za podpory pracovníka realizovat organizované programy (např. turnaj ve fotbale, žonglérské vystoupení apod.)

Tvoje základní práva, povinnosti a pravidla při využívání terénní práce Klíč:

 1. terénním pracovníkům nemusíš o sobě poskytovat žádné osobní údaje, nemusíš vyplňovat přihlášku
 2. můžeš si sám z nabídky streetworku vybrat, co chceš využít
 3. za základní služby nemusíš platit
 4. terénní pracovníci s Tebou budou mluvit o nabídce Klíč a o tom, co Ty můžeš pro sebe využívat a jak Ti mohou pomoct
 5. máš právo na soukromí – pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí
 6. můžeš podat stížnost, pokud by se ti zdálo, že jsou tvoje práva porušována, nebo podnět, pokud si myslíš, že by se dalo v rámci streetworku Klíč něco zlepšit
 7. k terénním pracovníkům se prosím chovej slušně

Rádi bychom upozornili všechny, kteří terénní program Klíč využívají, nebo využívat chtějí, na možnost kontaktu s pracovníkem přes FB a telefon. Protože pracovníci také mají nárok na svůj volný čas, prosím respektujte uvedené časy a nezlobte se na pracovníky, pokud vám občas neodpoví ihned.:)

NAHORU