×

Pomoct můžete i vy!

Chcete-li podpořit naši činnost zasláním peněžní částky či poskytnutím daru, kontaktujte nás prosím na email: [email protected] | Budeme rádi za každou podanou ruku ...

Číslo našeho bankovního účtu je: 379 950 093 / 0300

Nabídka témat přednášek

Besedy a interaktivní programy

školní rok 2017/2018

lektor:  Mgr.  et Bc. Martin Stavjaník

kontakt: [email protected]

mobil:     732 136 905

 

HIV / AIDS

 • Forma: beseda
 • Obsah: základní informace o šíření viru HIV, statistiky, příběhy nakažených, prevence včetně oblasti partnerských vztahů a zodpovědné sexuality
 • Rozsah: 2 vyučovací hodiny
 • Spoluúčast školy: 300,- Kč (u mimozlínských škol + doprava)

Prevence sexuálního násilí

 • Forma: beseda
 • Obsah: seznámení se základními zákony českého právního řádu v oblasti sexuálního násilí; vyvrácení mýtů a tradičních představ o tom, kdo je násilník; oblast zneužívání přes sociální sítě a internet, doplněno skutečnými příběhy
 • Rozsah: 2 vyučovací hodiny
 • Spoluúčast školy: 300,- Kč (u mimozlínských škol + doprava)

Poruchy příjmu potravy

 • Forma: beseda
 • Obsah: projevy, důsledky i příčiny vzniku tohoto patologického chování; cílem je porozumět celkovému kontextu problematiky a přemýšlet o možnostech pomoci lidem s těmito poruchami
 • Rozsah: 2 vyučovací hodiny
 • Spoluúčast školy: 300,- Kč (u mimozlínských škol + doprava)

Šikana a vztahy v kolektivu

 • Forma: interaktivní program
 • Obsah: speciální techniky, aktivity a hry zaměřené na prevenci šikany ve třídě - cílem je podpora pozitivních vztahů, společný zážitek třídy u společných her a možnost prohloubení vzájemné komunikace žáků o vztazích mezi sebou
 • Rozsah: 2 vyučovací hodiny
 • Spoluúčast školy: 300,- Kč (u mimozlínských škol + doprava)

Firma - celodopolední program pro žáky 9. tříd zaměřený na volbu povolání

 • Forma: interaktivní program
 • Obsah: zaměřeno na motivační procesy vnější i vnitřní, zodpovědnost vůči povinnostem, schopnost organizovat čas, testování krystalické i fluidní inteligence, práce ve stresu, reflexe vlastních obav a strachů atd.
 • Specifika: určeno pouze pro 1 třídu, vyžadována přítomnost a aktivní zapojení třídního učitele
 • Rozsah: cca 5 vyučovacích hodin, při počtu nad 25 žáků ve třídě až 6 vyučovacích hodin
 • Spoluúčast školy: 500,- Kč (u mimozlínských škol + doprava)

Celodopolední preventivní program zaměřený na zlepšení vztahů v třídním kolektivu

 • Forma: interaktivní program
 • Obsah:  speciální techniky, aktivity i hry zaměřené na prevenci šikany ve třídě - cílem je podpora pozitivních vztahů, společný zážitek třídy, možnost prohloubení vzájemné komunikace žáků o vztazích mezi sebou
  • varianty:
   • primárně preventivní: bez konkrétních potíží mezi žáky, především na podporu vztahů
   • sekundárně či terciárně preventivní (dle konkrétní zakázky s třídním učitelem a / nebo metodikem prevence / školním psychologem při řešení problémů v kolektivu
 • Rozsah: 4 vyučovací hodiny
 • Spoluúčast školy: 500,- Kč (u mimozlínských škol + doprava)

Programy "na míru "

 • dle konkrétní zakázky

Mimořádné besedy s hosty

 • dle aktuální nabídky
 • spoluúčast školy dle požadavků hosta

 

 

Školám můžeme nabízet tyto programy s nízkou finanční spoluúčastí díky dlouhodobé podpoře

Nadace Mezinárodní potřeby, která v rámci svého programu Zdravá mládež

financuje z podstatné části preventivní činnost lektora Martina Stavjaníka.

Více na:  https://mezinarodni-potreby.cz/zdrava-mladez-v-cr

NAHORU