×

Pomoct můžete i vy!

Chcete-li podpořit naši činnost zasláním peněžní částky či poskytnutím daru, kontaktujte nás prosím na email: [email protected] | Budeme rádi za každou podanou ruku ...

Číslo našeho bankovního účtu je: 379 950 093 / 0300

Služby pěstounům

Nabídka služeb pro pěstouny

Vzdělávání pěstounů 

Zaměřujeme se zejména na vzdělávání dlouhodobých pěstounů. V naší nabídce jsou pravidelně půldenní (4 - 6 vyučovacích hodin) a jednodenní kurzy ((8 vyučovacích hodin) a na jaře víkendová akce pro pěstounské rodiny (16 - 18 vyučovacích hodin).  Pěstouni se mohou hlásit sami nebo skrze svou doprovázející organizaci.

Aktuální nabídka  viz "kurzy pro pěstouny"

Poradenství, doprovázení a terapie

Poradenství a doprovázení poskytujeme zejména:

  • při řešení sociálních nebo psychických problémů souvisejících s poskytováním pěstounské péče
  • při řešení obtíží souvisejících s péčí o dítě, se zdravím nebo výchovou dítěte a při péči o dítě se zdravotním postižením
  • při vzdělávání dítěte, přípravě dítěte na budoucí povolání a hledání vhodného zaměstnání
  • při přípravě dítěte na odchod z náhradní rodinné péče včetně podpory dítěte při jeho osamostatňování
  • v hledání možností pro trávení volného času dětí
  • při využívání sociálních služeb
  • při uplatňování nároků pečujících osob a svěřených dětí na různé dávky státní sociální podpory či důchodového a nemocenského pojištění apod.
  • v období přijetí dítěte do rodiny a v období návratu dítěte z náhradní do biologické rodiny
  • při jednání s biologickými rodiči nebo jinými osobami blízkými dítěti
  • při udržování a rozvíjení kontaktů dítěte s biologickými rodiči nebo jinými blízkými osobami

V závažnějších případech, kdy jednorázové nebo krátkodobé poradenství či doprovázení není dostačující, nabízíme dlouhodobou terapii, a to individuální nebo rodinnou.

Uzavření dohody o výkonu pěstounské péče

Pěstounským rodinám můžeme v rámci naší organizace nabídnout celý komplex služeb. Máme bohaté zkušenosti v práci s dětmi s ADHD / ADD  ("hyperaktivními a s poruchami pozornosti"), s různými vztahovými obtížemi (úzkostnost, oběti nebo agresoři šikany), s dospívajícími.

Pokud byste měli zájem o uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče, kontaktujte prosím  Mgr. Lucii Eliášovou, tel. 733 531 350, e-mail: [email protected]

Videotrénink interakcí 

Dává příležitost zlepšit komunikaci s dětmi (příp. dalšími rodinnými příslušníky). Pomocí práce s názornými videonahrávkami, zachycujími vás s dětmi při běžných činnostech, videotrenér společně s vámi bude hledat a rozvíjet vaše silné stránky, schopnosti a dovednosti v interakci s dětmi. VTI nehledá vaše chyby, ale naopak právě to, co se vám daří, co funguje, co je úspěšné nebo jinak významné z hlediska vašich potřeb. Jeho cílem je podporovat právě silné stránky a dále na nich stavět a rozvíjet váš pozitivní potenciál. Jeden cyklus zahrnuje stanovení cíle, návštěvu v rodině a pořízení nahrávky, rozbor nahrávky a dalíš návštěvu v rodině k rozhovoru nad nahrávkou.

Ceník služeb

Námi nabízené služby mohou využívat i pěstouni, kteří mají uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské  péče s OSPOD nebo jinou organizací. V takovém případě pak službu hradí jejich doprovázející organizace.

KONTAKT:

Mgr. Lucie Eliášová

e-mail: [email protected]

 mobil: 733 531 350

tel: 577 434 428

NAHORU