×

Pomoct můžete i vy!

Chcete-li podpořit naši činnost zasláním peněžní částky či poskytnutím daru, kontaktujte nás prosím na email: [email protected] | Budeme rádi za každou podanou ruku ...

Číslo našeho bankovního účtu je: 379 950 093 / 0300

Co je Streetwork ?

Projekt "Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji" je spolufinancován
Evropským sociálním fondem prostřednictvím

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

a státním rozpočtem České  republiky.

Klíč je projekt terénní práce, neboli streetwork.

Jeho základem je vyhledávání, kontaktování a práce s dětmi a mládeží přímo v terénu.

Byl registrován jako sociální služba Krajským úřadem Zlínského kraje dne 23.10. 2007 pod identifikátorem 7983461.

Terénní pracovníci - streetworkeři programu Klíč poskytují sociální služby všem dětem a mládeži od 9 do 26 let, kteří o ně mají zájem a kteří žijí nebo se pravidelně pohybují v lokalitách města Zlína.

Posláním streetworku Klíč je zabezpečit dětem a mládeži prostor pro uskutečnění pozitivních změn v jejich životě, informace, odbornou pomoc a podporu na základě dobrovolnosti, individuálních potřeb a partnerského přístupu.

SLUŽBY STREETWORKU KLÍČ NEPOSKYTUJÍ HARM REDUCTION OSOBÁM ZÁVISLÝM NA OMAMNÝCH LÁTKÁCH NEBO ALKOHOLU!

Těmto osobám poskytneme základní poradenství, pokec a doporučíme jim jiné organizace, které se zaměřují na tuto problematiku.

Dále služby nemůžeme poskytnout, pokud:

- zájemce nespadá do cílové skupiny

- zájemce požaduje službu, kterou program Klíč neposkytuje

Kdy ti mohou být služby služby streetworku užitečné?

Terénní pracovníci – streetworkeři – ti můžou pomoci, pokud např.

 • prožíváš jakékoliv těžkosti v životě (s rodiči, s kamarády, ve škole…)
 • nevíš si rady s jakoukoliv životní situací (průšvih ve škole, někdo tobě nebo někomu blízkému ubližuje…)
 • máš pocit, že ti nikdo nerozumí, a potřebuješ „spřízněnou duši“, která tě vyslechne
 • chceš se seberealizovat

Naším cílem je:

 • podpořit tě ve zvládání obtížných životních situací
 • pomoci ti najít své místo mezi vrstevníky a v místní komunitě
 • zvýšit tvé sociální schopnosti a dovednosti, tedy ukázat ti, jak se lépe „poprat se životem“
 • doprovodit tě obdobím dospívání, pomoct ti zvládnout vše, co to přináší

Služby streetworku poskytujeme na základě těchto principů:

Nízkoprahovost – to znamená:

 • a) nemusíš o sobě poskytovat žádné osobní údaje, můžeš zůstat v anonymitě
 • b) nemusíš vyplňovat žádné přihlášky, ani se nijak registrovat
 • c) můžeš si sám zvolit z nabídky terénního pracovníka
 • d) nemusíš služeb Klíče využívat pravidelně
 • e) za základní služby nemusíš nic platit
 • f) tvoje názorová odlišnost není překážkou k tomu, abys využíval služeb streetworku
 • g) jedinou podmínkou je, že svým chováním a jednáním nebudeš omezovat nebo ohrožovat sám sebe, ostatní lidi, kteří budou právě kolem, a terénní pracovníky

Obecné principy sociálních služeb – to znamená:

 • a) respektujeme tvé individuální potřeby
 • b) dbáme na to, aby byla zachována lidská důstojnost, dodržována lidská práva a základní svobody (nejen tvé, ale i těch ostatních)
 • c) usilujeme o to, abychom podpořili tvou samostatnost a motivovali tě k řešení obtíží ve tvém životě
 • d) podporujeme tvé začlenění do společnosti

Základní principy Unie Kompas – křesťanské hodnoty a principy:

 • a) láska k bližnímu
 • b) pomoc člověku v nouzi
 • c) podpora tradiční rodiny
 • d) respekt k jedinečnosti a hodnotě každého člověka
 • e) zodpovědnost člověka za jeho vlastní život, která vychází z osobní svobody
NAHORU