×

Pomoct můžete i vy!

Chcete-li podpořit naši činnost zasláním peněžní částky či poskytnutím daru, kontaktujte nás prosím na email: [email protected] | Budeme rádi za každou podanou ruku ...

Číslo našeho bankovního účtu je: 379 950 093 / 0300

Kurzy pro pěstouny

Vážení kolegové, přátelé,

předkládáme Vám nabídku našich kurzů pro vzdělávání pěstounů.
Jedná se o nabídku na období  leden až červen 2019
Je možné připravit pro Vás kurz na míru dle Vašich aktuálních potřeb a požadavků.
Vyučovací hodinou rozumíme časovou jednotku o délce 45 min. Uvedené časy, jsou námi zvolené jako optimální, nicméně je možné časovou dotaci zkrátit nebo navýšit na základě vzájemné domluvy.
Ceny kurzů stanovujeme individuálně, vždy v závislosti na lektorovi, počtu účastníků, místu konání, požadavcích Vás, zadavatelů, na další služby  apod.
Případné hlídání dětí je možno zajistit na základě předchozí individuální dohody, za cenu 130kč za hodinu - úhradu lze dohodnout s doprovázející organizací.
Účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu a počtu absolvovaných hodin. Toto je možno získat pouze za účast na celém vzdělávání.

Budete-li mít o některý z našich kurzů zájem, prosíme,  kontaktujte nás.

Pokud máte zájem o zaslání nabídky  vzdělávání přímo na Váš email, také nás prosím, kontaktujte:

Mgr.Lucie Eliášová ,DiS.                                 

e-mail:  [email protected]   

mobil: 733 531 350, tel: 577 434 428

Kurz proběhne, pokud je týden před začátkem kurzu přihlášeno alespoň 7 účastníků. Maximální kapacita kurzu je 15 účastníků. Další zájemce můžeme evidovat jako náhradníky

Pro přihlašování do kurzu uvádějte, prosím, tyto údaje:

Název a termín kurzu, Vaše jméno a příjmení, datum narození, email a/nebo telefon a Vaši doprovázející organizaci

Informace o zpracování osobních údajů:

Osobní údaje, Unie Kompas zpracovává výhradně pro potřeby konkrétního kurzu. Vaše jméno, příjmení a datum narození bude uvedeno na Certifikátu, který získáte po absolvování kurzu. Vaše kontaktní údaje využijeme pro organizační zajištění kurzu (potvrzení Vaší účasti, případné změny). Kopie Certifikátu a přihláška budou uloženy v uzamčené skříni v kanceláři koordinátorky vzdělávání pěstounů. Přístup k nim mají koordinátorka vzdělávání pěstounů a ředitelka Unie Kompas. Pokud Vaši účast na kurzu hradí Vaše doprovázející organizace, budou kopie Certifikátu a kopie prezenční listiny (obsahující Vaše jméno, příjmení a podpis) zaslány jako příloha k faktuře pro Vaši doprovázející organizaci. V účetnictví Unie Kompas tyto kopie uloženy nebudou. Po uplynutí zákonných lhůt budou přihláška, kopie Certifikátu i prezenční listina skartovány.

 AKTUÁLNÍ NABÍDKA KURZŮ PRO PĚSTOUNY NA OBDOBÍ LEDEN AŽ ČERVEN 2019

 

NEKLID A NEPOZORNOST U DĚTÍ

termín:  úterý 16. dubna 2019, začátek 8:30 konec cca 12:00

místo konání: Pod Stráněmi 2505

počet hodin vzdělávání: 4

lektorské zajištění:  Mgr. Pavla Tomancová

cena kurzu: 700 Kč

obsah kurzu

Jak pracovat s neustálou aktivitou a neklidem u dětí? Jak reagovat na zdánlivou i skutečnou nepozornost, neposlušnost či roztěkanost? Jak dětem pomoci lépe se soustředit a dokončovat úkoly…? Jak zvládat vlastní netrpělivost a neklid? Jak nemuset požadavky opakovat stokrát? Jak získat jejich pozornost?

Jaké projevy jsou adekvátní věku, a které už ne? Kdy se může jednat o poruchu pozornosti a jak s ní pracovat? Sdílení zkušeností, společné řešení konkrétních situací, hledání podpory. Možnost individuální konzultace.

VZTAHY A KONTAKTY S BIOLOGICKOU RODINOU DÍTĚTE V PĚSTOUNSKÉ PÉČI

termín:  úterý 7.května 2019, začátek 8:30  konec cca 12:00

místo konání: Zlín, Pod Stráněmi 2505

počet hodin vzdělávání: 4

lektorské zajištění: Mgr. Jana Lexová

cena: 750Kč

obsah kurzu

Kurz nabízí inspiraci, jak mluvit s dítětem o jeho rodičích.  Jak nezraňovat jeho pocity a jak pracovat s vlastními emocemi, které jako pěstoun v souvislosti s biologickými rodiči dítěte prožívám. Jak pečovat o  sebe i o dítě před i po setkání s biologickým rodičem. Možné reakce dítěte na setkání... Sdílení zkušeností, možnost řešení konkrétních situací.

Lektorka je ředitelkou a metodičkou organizace Rodina u nás, zabývající se problematikou náhradní rodinné péče. Podílí se na přípravě budoucích pěstounů, doprovází pěstounské rodiny, vede případové konference a sama je pěstounkou.

 

VÍKENDOVÝ POBYT PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY

„DĚTI A MY“

termín:  17. – 19. května 2019  začátek v pátek 17.května v podvečer, konec neděle 19.května obědem

místo konání:   Rekreační areál Na Trojáku

počet hodin vzdělávání: 18

lektorské zajištění: ,

  • Magda Mečkovská, Ing. Pavel Mečkovský M.A. – program pro dospělé
  • Martin Stavjaník – rozvojový program pro dospívající

Souběžně zajištěn program pro děti

 

Obsah vzdělávání pro dospělé:  Téma:  My a děti

Budeme se zabývat oblastmi a tématy společného života s našimi dětmi a dospívajícími. Oblasti, na které se zaměříme budou - Jak s dětmi budovat důvěru a vzájemný respekt; Dospívání a jak jej přežít, Emoce a jejich místo v našem životě; Péče o sebe a obnovení svých sil a zdrojů. Zároveň se budeme snažit reagovat na Vaše aktuální potřeby a situace, se kterými se potýkáte a společně hledat řešení.

cena pobytu*

  • ubytování 2 noci - začátek stravování pátek večeří, sobota plná penze, neděle ukončení obědem,

složení stravy - snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, pitný režim,

k dispozici - školící místnost, bazén, squash kurt, salonky pro potřeby seminářů,

za úplatu - bowling, sauna

* snídaně rautem, pátek večer jednotné menu, sobota -  oběd a večeře, neděle oběd – výběr ze 2 jídel. Dospělá porce od 12let.   

Cena ubytování:

  • děti 3-12 let                1440  (1040ubytování+400jídlo)
  • dospělí a děti od 12 let 2040  (1440ubytování+600jídlo)

cena vzdělávání a program pro děti a dospívajcí ( počet hodin vzdělávání 18)

  • dospělý odborný program  3410 Kč
  • program pro děti 3-12 let   1560Kč
  • rozvojová skupina pro dospívající 12-18 let 2360Kč,
  • individuální program pro děti do 4let a děti se zdr. postižením 2320Kč

******************************************************

Je možné připravit pro Vás kurz na míru dle Vašich aktuálních potřeb a požadavků.

Vyučovací hodinou rozumíme časovou jednotku o délce 45 min. Uvedené časy, jsou námi zvolené jako optimální, nicméně je možné časovou dotaci zkrátit nebo navýšit na základě vzájemné domluvy.

Ceny kurzů stanovujeme individuálně, vždy v závislosti na počtu účastníků, místu konání, požadavcích Vás, zadavatelů, na další služby (např. občerstvení .) apod.

Případné hlídání dětí je možno zajistit na základě předchozí individuální dohodyV ceně 130kč za hodinu - úhradu lze dohodnout s doprovázející organizací.

Účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu a počtu absolvovaných hodin. Toto je možno získat pouze za účast na celém vzdělávání.

kontakt: Mgr. Lucie Eliášová, 733 531 350, [email protected]

NAHORU