×

Pomoct můžete i vy!

Chcete-li podpořit naši činnost zasláním peněžní částky či poskytnutím daru, kontaktujte nás prosím na email: [email protected] | Budeme rádi za každou podanou ruku ...

Číslo našeho bankovního účtu je: 379 950 093 / 0300

Co je T Klub ?

 

 

T klub je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Byl registrován jako sociální služba Krajským úřadem Zlínského kraje dne 23.10. 2007 pod identifikátorem 7983461.

 

Služby NZDM T klub jsou finančně podporovány: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Zlínský kraj

Statutární město Zlín - Fond mládeže a tělovýchovy

NZDM T klub poskytuje sociální služby všem dětem a mládeži od 9 do 21 let, kteří přijdou a projeví o ně zájem.

 

Posláním T klubu je zabezpečit jim prostor pro uskutečnění pozitivních změn v jejich životě, informace, odbornou pomoc a podporu na základě dobrovolnosti, individuálních potřeb a partnerského přístupu.

Kdy ti mohou být služby T klubu užitečné ?

Přijď k nám, pokud:

 • prožíváš jakékoliv těžkosti v životě (s rodiči, s kamarády, ve škole…)
 • nevíš si rady s jakoukoliv životní situací (průšvih ve škole, někdo tobě nebo někomu blízkému ubližuje…)
 • máš pocit, že ti nikdo nerozumí, a potřebuješ „spřízněnou duši“, která tě vyslechne
 • chceš se seberealizovat
 • nemáš kde trávit volný čas (doma je nuda, kroužky jsou pruda ) a nechceš zůstávat na ulici

Rozhodně však do Téčka můžeš přijít i jen tak, „ze zvědavosti“.

Naším cílem je:

 • podpořit tě ve zvládání obtížných životních situací
 • pomoci ti najít své místo mezi vrstevníky a v místní komunitě
 • poskytnout ti psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během tvého pobytu v Téčku
 • dát ti prostor a podmínky pro realizaci tvých osobních aktivit
 • zvýšit tvé sociální schopnosti a dovednosti, tedy ukázat ti, jak se lépe „poprat se životem“

Služby v T klubu poskytujeme na základě těchto principů:

Nízkoprahovost – to znamená:

 • a) v Téčku o sobě nemusíš poskytovat žádné osobní údaje, můžeš zůstat v anonymitě
 • b) při příchodu do Téčka nemusíš vyplňovat žádné přihlášky, ani se nijak registrovat
 • c) můžeš přijít a odejít kdykoliv v průběhu otevírací doby
 • d) můžeš si sám zvolit, jakou činnost budeš v Téčku vykonávat, přičemž pasivita není překážkou
 • e) nemusíš do Téčka chodit pravidelně
 • f) za základní služby nemusíš nic platit
 • g) tvoje názorová odlišnost není překážkou k tomu, abys využíval služeb Téčka
 • h) jedinou podmínkou je, že svým chováním a jednáním nebudeš omezovat nebo ohrožovat sám sebe, ostatní lidi v Téčku a pracovníky v Téčku

Obecné principy sociálních služeb – to znamená:

 • a) respektujeme tvé individuální potřeby
 • b) dbáme na to, aby byla zachována lidská důstojnost, dodržována lidská práva a základní svobody (nejen tvé, ale i těch ostatních)
 • c) usilujeme o to, abychom podpořili tvou samostatnost a motivovali tě k řešení obtíží ve tvém životě
 • d) podporujeme tvé začlenění do společnosti

Základní principy Unie Kompas – křesťanské hodnoty a principy:

 • a) láska k bližnímu
 • b) pomoc člověku v nouzi
 • c) podpora tradiční rodiny
 • d) respekt k jedinečnosti a hodnotě každého člověka
 • e) zodpovědnost člověka za jeho vlastní život, která vychází z osobní svobody

 

NAHORU