×

Pomoct můžete i vy!

Chcete-li podpořit naši činnost zasláním peněžní částky či poskytnutím daru, kontaktujte nás prosím na email: dotazy@unko.cz | Budeme rádi za každou podanou ruku ...

Číslo našeho bankovního účtu je: 379 950 093 / 0300

Co je Šlikr ?

NZDM ŠLIKR

Dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 62 se jedná o nízkoprahové zařízení pro děti a mládež provozované zapsaným spolkem Unie Kompas. Byl registrován jako sociální služba Krajským úřadem Zlínského kraje dne 23.10. 2007 pod identifikátorem 3333640.

Služba je poskytována ve formě ambulantní (klub na Trávníkách, adresa: II. výměníková stanice, ul. SNP, Otrokovice - Trávníky v budově sklenářství - vstup do klubu je ze zadní strany od pole),  terénní (venku - hřiště, parky, ulice, apod.)

Posláním NZDM Šlikr je:

Poskytnout dětem, mládeži a mladým dospělým (10 - 26 let) prostor pro uskutečnění pozitivních změn v jejich životě, vytvářet podmínky a poskytovat služby tak, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou situaci.

Naše cíle jsou:

 • Poskytovat bezpečný prostor
 • Vytvářet podmínky pro uskutečnění pozitivních změn v životě klientů
 • Vytvářet vzájemnou důvěru mezi klientem a pracovníkem
 • Doprovázet klienta obdobím dospívání a pomoci mu zvládnout vše, co přináší
 • Zvyšovat povědomí o aktuálních fenoménech týkajících se cílové skupiny

Co nabízíme:

 • pomoc s řešením problémů
 • poradenství
 • pomoc s přípravou do školy
 • místo pro setkání s kamarády
 • bezpečný prostor
 • doprovod (úřady, lékař…)
 • smysluplné trávení volného času

Co děláme:

 • klubáky, besedy s hosty
 • přespávačky, výlety
 • žonglování, fire jamy
 • graffity jamy
 • turnaje
 • pokec o tom, co tě baví…

Jak fungujeme:

 • zdarma
 • anonymně
 • dobrovolně
 • bezpečně
 • s respektem

Služby ve Šlikru poskytujeme na základě těchto principů:

Nízkoprahovost:

 • nemusíš poskytovat žádné osobní údaje, můžeš zůstat v anonymitě
 • nemusíš vyplňovat přihlášku
 • můžeš přijít a odejít kdykoliv v průběhu otevírací doby
 • můžeš si sám zvolit, jakou činnost budeš vykonávat, přičemž pasivita není překážkou
 • nemusíš za námi chodit pravidelně
 • nemusíš nic platit
 • tvoje názorová odlišnost není překážkou k tomu, abys využíval služeb Šlikru
 • jedinou podmínkou je, že svým chováním a jednáním nebudeš omezovat nebo ohrožovat sám sebe, ostatní lidi ve Šlikru a pracovníky Šlikru

Obecné principy sociálních služeb:

 • respektujeme tvé individuální potřeby
 • dbáme na to, aby byla zachována lidská důstojnost, dodržována lidská práva a základní svobody (nejen tvé, ale i těch ostatních)
 • usilujeme o to, abychom podpořili tvou samostatnost a motivovali tě k řešení obtíží ve tvém životě
 • podporujeme tvé začlenění do společnosti

Základní principy Unie Kompas:

 • láska k bližnímu
 • pomoc člověku v nouzi
 • podpora tradiční rodiny
 • respekt k jedinečnosti a hodnotě každého člověka
 • zodpovědnost člověka za jeho vlastní život, která vychází z osobní svobody

Terénní forma služby

Pokud nemáš chuť, čas anebo je pro tebe klub daleko, nabízíme ti možnost setkání s terénním sociálním pracovníkem - streetworkerem - přímo tam, kde nejčastěji trávíš svůj volný čas - na hřišti, v parku, v ulicích Otrokovic...

Terénní pracovník - streetworker ti nabízí - setkání, rozhovor, poradenství, krizovou intervenci, zprostředkování jiné služby, doprovod, pomoc s přípravou do školy či organizované programy (různá vystoupení, žonglování aj.). Ty sám máš možnost vymyslet různé programy či činnosti. Terénní formu služby funguje na stejných principech jako forma ambulantní, se stejnými cíly.

 

Komu služby NZDM Šlikr nejsou určeny:

 • osobám závislým na omamných látkách nebo alkoholu. Těmto osobám poskytneme základní poradenství a doporučíme jim jiné organizace, které se zaměřují na tuto problematiku.
 • zájemcům, kteří nespadají do cílové skupiny
 • zájemcům, kteří požadují službu, která není v NZDM Šlikr poskytována
 • v případě, je-li naplněná kapacita zařízení

 


NAHORU