×

Pomoct můžete i vy!

Chcete-li podpořit naši činnost zasláním peněžní částky či poskytnutím daru, kontaktujte nás prosím na email: [email protected] | Budeme rádi za každou podanou ruku ...

Číslo našeho bankovního účtu je: 379 950 093 / 0300

ŠIMON

Unie Kompas je zapojena do podpory Šimonka, který trpí spinální muskulární atrofií(SMA). Šimon se narodil v listopadu roku 2002, letos tedy oslavil své 15. narozeniny !

Zhruba od půl roku svého životu je Šimon připojen na dýchací přístroj. Díky finančním darům mohli rodiče zakoupit ventilátor a Šimon tak může být doma.

Děkujeme všem dárcům, kteří Šímovu léčbu dlouhodobě a vytrvale podporují. Z Vašich darů rodiče pořizovali lék Ammonaps a nezbytné zdravotní pomůcky.

Nyní byl i v České republice schválen nový, účinný lék na onemocnění SMA. V současné době Šimonovi rodiče čekají na vyjádření zdravotní pojišťovny, zda mu pojišťovna bude  léčbu tímto lékem hradit.

Nicméně možnost podporovat Šimona nadále trvá. Svůj příspěvek můžete zaslat na účet Unie Kompas vedený u ČSOB a.s., číslo účtu:
379 950 093 / 0300
, var. symbol 21126, příp. do poznámky uveďte Šimon.

Pro vystavení potvrzení o daru pro účely daňového přiznání za rok 2017 prosím kontaktujte  Šárku Suchomelovou ([email protected]), a to nejpozději do 31.1. 2018.

Pokud plánujete poskytnout dar na darovací smlouvu, kontaktujte prosím  Martinu Stavjaníkovou ([email protected], tel.: 737 608 399).

 

Děkujeme !

NAHORU