×

Pomoct můžete i vy!

Chcete-li podpořit naši činnost zasláním peněžní částky či poskytnutí daru, kontaktujte nás prosím na email: dotazy@unko.cz | Budeme rádi za každou podanou ruku ...
Číslo našeho bankovního účtu: 379 950 093 / 0300

VEDENÍ, ADMINISTRATIVA

Mgr. Martina Stavjaníková

ředitelka

Nyní na mateřské dovolené. V nepřítomnosti zastupuje zástupkyně ředitelky Mgr. Lucie Eliášová, příp. vedoucí jednotlivých služeb – kontakty viz níže.
E-mail: stavjanikova@unko.cz Telefon: 577 434 428

Mgr. Lucie Eliášová

zástupkyně ředitelky
(pro sociální práci a SPOD)

Vedoucí Poradny Logos, sociální pracovnice, kontaktní osoba pro práci s pěstouny

PRACOVNÍCI V PŘÍMÉ PRÁCI

Mgr. Monika Kováčiková

vedoucí NZDM T klub, sociální pracovnice

e-mail: kovacikova@unko.cz tel.: 577 018 876, 734 440 028

Bc. Jan Lazorka

vedoucí NZDM Šlikr, sociální pracovník, terénní a ambulantní forma

e-mail: lazorka@unko.cz
tel.: 734 440 029

Mgr. et Mgr. Hana Musilová, DiS

vedoucí NZDM T klub, sociální pracovnice

Telefon: 734 440 028 E-mail: musilova@unko.cz

Mgr. et Bc. Martin Stavjaník

lektor preventivních programů, psychoterapeut, supervizor, videotrenér

Telefon: 732 136 905
E-mail: unko-archa@centrum.cz

Zuzana Fuksová

pracovnice v sociálních službách, NZDM Šlikr, ambulantní forma

tel: 720 026 333 mail: fuksova@unko.cz

Mgr. Andrea Novosadová

psycholožka, Centrum křesťanského psychologického poradenství a terapie

Telefon: 739 812 941
E-mail: novosadova@unko.cz

Mgr. Daniela Peprnová

sociální pracovnice Poradna Logos a NZDM T klub

e-mail: peprnova@unko.cz telefon: 720 026 331

Mgr. Michaela Putalová

sociální pracovnice NZDM T klub

tel.: 739 309 419 e-mail: putalova@unko.cz

Mgr. Pavla Tomancová

psycholožka, Poradna Logos

telefon: 734 440 027
e-mail: tomancova@unko.cz

Nikol Johnová

pracovnice v sociálních službách NZDM T klub

tel: 720 026 332 e-mail: johnova@unko.cz

Bc. Iveta Kaderová

sociální pracovnice, vedoucí terénního program Klíč

Telefon: 734 440 024 E-mail: kaderova@unko.cz

Bc. Adéla Miklová

sociální pracovnice NZDM Šlikr, ambulantní a terénní forma

tel.: 733 349 733 e-mail: miklova@unko.cz

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

Mgr. et Mgr. Janina Zemanová

odborný garant Poradny Logos, psycholožka a rodinná terapeutka

Synergistically foster extensive technologies via extensible quality vectors. Synergistically unleash client-centric niche markets.

Michal Šmiraus

IT Outsourcing, správa sítě

E-mail: admin@unko.cz
Telefon: 702 311 211

NAHORU