×

Pomoct můžete i vy!

Chcete-li podpořit naši činnost zasláním peněžní částky či poskytnutím daru, kontaktujte nás prosím na email: [email protected] | Budeme rádi za každou podanou ruku ...

Číslo našeho bankovního účtu je: 379 950 093 / 0300
1997

formální vznik sdružení
registrace Ministerstvem vnitra ČR

1998

zahájení preventivní přednáškové činnosti na školách ve Zlíně, 1 téma, lektoři – dobrovolníci

zahájení činnosti T klubu – ve formě podvečerních klubových setkávání pro mládež, jednou týdně v pronajaté místnosti

1999

na základě projektu sdružení dostává do dlouhodobé výpůjčky od Města Zlína budovu bývalé MŠ Pod Stráněmi

v nových prostorách začíná fungovat T klub jako nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 10 do 18 let

2000

zahájení projektu Klíč – terénní práce

2001

vznik projektu Archa – profesionální přednášková činnost a poradenství na školách

2002

změna organizační struktury, vznik pozice ředitele

2003

vznik a zahájení práce poradny LOGOS

dobudování horolezecké stěny v T klub Pod Stráněmi

otevření druhého střediska T klubu DOMA na Divadelní ul.

2004

projekty T klub a Klíč se sdružení stává skupinovým členem České asociace streetwork

UNKO spolupracuje na vzniku Pracovní skupiny NZDM Zlínského kraje

2005

sdružení se stává členem Diakonie Bratrské jednoty baptistů v České republice

získání akreditace jako vysílající a přijímající organizace dle Zákona o dobrovolnictví

získání akreditace probačního programu pro mladistvé dle zákona
218 / 2004 Sb.

sdružení vybráno jako provozovatel NZDM v Otrokovicích

2006

v březnu otevřen nízkoprahový klub ŠLIKR v Otrokovicích

v červnu nové rozdělení cílové skupiny pro střediska T klubu – T klub 9 – 12 let,T klub DOMA 13 – 21 let

2007

oslava 10. výročí založení organizace

2009

zahájení  terénní formy práce v NZDM Šlikr

2010

duben: otevření opravených a nově vybavených prostor Poradny Logos v budově Pod Stráněmi (díky grantu Nadace O2)
listopad: NZDM T klub prošlo úspěšně inspekcí kvality sociálních služeb

2012

rozšíření pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí o činnost ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ ZAŘÍZENÍ ODBORNÉHO PORADENSTVÍ PRO PÉČI O DĚTI

Realizované veřejné zakázky

realizace veřejných zakázek v rámci IP  Zlínského kraje Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji,reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00026: 

VZ 6.8. ORP Otrokovice: Šlikr - nízkoprahový klub pro mládež  (na roky 2010 - 2011 otevřeno druhé středisko NZDM Šlikr na Baťově)

VZ 6.10. ORP Zlín: T klub - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (subdodavatel: Salesiánský klub mládeže Zlín)

VZ 7.2. ORP Zlín: Klíč - terénní práce s dětmi a mládeží

...
NAHORU