unko-logo

 

 

  • Činnost Unie Kompas je založena na křesťanských hodnotách a principech.
  • Realizujeme služby sociální prevence dle zákona 108 / 2006 Sb.,
  • Programy prevence sociálně-patologických jevů pro ZŠ a SŠ.

 

 

Unie Kompas je:

  • osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí


Unie Kompas se zaměřuje zejména na děti, mládež a lidi v nouzi. Posláním sdružení je pomoc těmto skupinám ve všech oblastech lidského života –- duševní, duchovní a tělesné,
tedy morální, zdravotní, právní, duchovní i hmotné.TOPlist

UNIE KOMPAS
Pod Stráněmi 2505
760 01 Zlín
Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 6304  IČO: 670 28 144
Tel: 577 434 428


Pizzerie Rychlý Drak


NAŠI ČINNOST PODPORUJÍ:

 

 
 

 Registrace MV ČR dne 25.7. 1997 pod číslem II / S – OVS / 1-33318 / 97-R Bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Zlín, Dlouhá 136, č. účtu: 379 950 093 / 0300
SEO & PageRank Optimalizace